مدارک و گواهینامه های آروین رایان ارتباط

- عضو انجمن انفورماتیک ایران
- عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران
- دارای مجوز فعاليت از سازمان نظام صنفی رايانه ای استان تهران
- دارای مجوز فعاليت از سازمان نظام صنفی رايانه ای استان قزوین
- دارای گواهینامه بین المللی سر ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبنی بر استاندارد ISO/IEC 27001:2005 از IMQ ایتالیا و IRCA انگلستان