گروه تحقیق و توسعه آروین رایان ارتباط

اهداف و برنامه های گروه تحقيق و توسعه شرکت آروين رايان ارتباط به شرح زير می باشد :

- همکاری با پارکهای فناوری اطلاعات از جهت محورهای تحقيقاتی مرتبط
- موضوعات پژوهشی مرتبط در بخش خصوصی و دولتی
- برگزاری سمينار های علمی و آموزشی جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی اعضاء گروه
- تشکيل کار گروه های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
- همکاری در برگزاری سمينارها و دوره های آموزشی در سطوح کارشناسی و مديريتی
- ارائه طرحها و ايده های نوين در حوزه IT و ICT ازسوی اعضاء و پژوهش بر روی ايده های مطرح شده جهت پيشبرد علم فناوری اطلاعات و ارتباطات در رفع نيازهای جامعه تعامل با کميسيون آموزش و پژوهش و ديگر کميسيون های سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور در ارتباط با موضوعات و محورهای کاری مشترک

جهت ثبت نام درخواست عضويت خود را به آدرس زیر ارسال نماييد.
Research@ArvinRE.com