آروین کلینیک در دانشکده طب سنتی ایران

انتشار : 1397/04/22

سیستم جامع و هوشمند مدیریت مراکز پرشکی آروین کلینیک، در دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پس از دوسال عملکرد موفق در حوزه طب سنتی توانست به عنوان نرم افزار تخصصی مراکز پزشکی این حوزه در ایران شناخته شود.

سیستم جامع و هوشمند مدیریت مراکز پرشکی آروین کلینیک، در دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پس از دوسال عملکرد موفق در حوزه طب سنتی توانست به عنوان نرم افزار تخصصی مراکز پزشکی این حوزه در ایران شناخته شود.
این نرم افزار منطبق با دیگر تخصص های پزشکی تولید شده است.
#کلینیک #طب_سنتی #درمانگاه #مطب#بیمارستان #نرم_افزار#مدیریت_مراکز_پزشکی#مدیریت_مراکز_دندانپزشکی #فیزیکال_تراپی#دندانپزشکی #داروخانه #مراکز_ترک_اعتیاد#چشم_پزشکی #دانشکده_طب_سنتی#دانشگاه_علوم_پزشکی#دانشگاه_علوم_پزشکی_ایران