پورتال سازمانی سازمان نظام دامپزشکی کشور راه اندازی شد

انتشار : 1397/12/11

پورتال سازمانی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با زیر سیستم های کاربردی سازمان برای کلیه استان های کشور به صورت زیر پورتال استان ها راه اندازی شد.

سامانه ساز آروین، سیستم تولید محتوا، سایت ساز چند منظوره قدرتمند می باشد که خدمات مورد نیاز کاربران خود را به نحو مفيدتر و موثرتری فراهم می نماید که توسط شرکت آروین رایان ارتباط تولید و پیاده شده است.

در این پورتال سازمانی ارتباط بین اعضای سازمان نظام دامپزشکی کشور فراهم شده است و میتوانند کلیه فعالیت ها و ارتباطات مجموعه خود را بصورت الکترونیکی انجام دهند.

زیر سیستم های مورد نیاز سامان بصورت یکپارچه در این پورتال ایجاد شده است.

کلیه سازمان های نظام دامپزشکی ایران واقع در استان ها، میتوانند به دلخواه و سلیقه خود پورتال سازمان خود را ایجاد و تولید محتوا نمایند.  

IranVC.ir